• شهر خلاق خوراک شناسی
  1399/02/18
 • شهر خلاق خوراک شناسی
  1399/02/18
 • شهر خلاق خوراک شناسی
  1399/02/18
 • شهر خلاق خوراک شناسی
  1399/02/18
 • شهر خلاق خوراک شناسی
  1398/10/11
معرفی غذاهای محلی
کلان شهر رشت، شهر خلاق خوراک شناسی
صنایع دستی کلان شهر رشت
کلان شهر رشت، شهر خلاق خوراک شناسی
اطلاعات غذایی رشت
کلان شهر رشت، شهر خلاق خوراک شناسی
ارتباط با شهر خلاق خوراک شناسی رشت
آدرس: رشت، بلوار امام خمینی (ره)، جنب بنیاد مسکن، شهرداری رشت، ساختمان مرکزی

ایمیل: creative-city-rasht@rasht.ir پیام گیر: 137
شماره تماس: 33669908 - 33668819 - 33669208
Powered by DorsaPortal